15.12.2007 Rozstrzygnięcie konkursu satyrycznego
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO

(Sprawozdanie z obrad komisji konkursowej)
W październiku tego roku Galeria Satyry „NaTynku” w Tarnowskich Górach przy współudziale Starostwa Powiatu Tarnogórskiego ogłosiła otwarty, bezpłatny konkurs rysunku satyrycznego pod hasłem Trzej królowie na budowie i inne tematy około świąteczne. Przedmiotem konkursu były rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami lub wydrukami komputerowymi sygnowanymi oryginalnym podpisem. Z konkursu wyłączone zostały prace uprzednio nagradzane w innych konkursach. Łącznie do 20 listopada na konkurs wpłynęło 85 prac, w tym z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, Tarnowskich Górach, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej oraz z Zabrza i Kielc. Komisja w składzie: Szczepan Sadurski, Zbigniew Markowski i Mirek Ogiński zgodnie z regulaminem konkursu przyznała następujące nagrody: I miejsce: Złotą Cegłę Malwinie Pycia z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, II miejsce: Srebrną Cegłę Maciejowi Trzepałka z Zabrza, III miejsce: Ceglastą Cegłę Mirosławowi Biskupskiemu z Kielc. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą nadesłanych na konkurs prac odbędzie się 15 grudnia 2007 roku o godzinie 18. 00 w Galerii Satyry „NaTynku” mieszczącej się w Klubie22, ul. Czarnohucka 22, 42-600 Tarnowskie Góry.
Protokolant obrad komisji konkursowej: Małgorzata Burzka-Janik

Galeria Satyry Na Tynku
Mirosław Ogiński - 506419568
Małgorzata Burzka-Janik - 604645132
Adam Morawiec - 601408378
Mieczysław Filak - 694529565
ul. Czarnohucka 22
42-600 Tarnowskie Góry
natynku@onet.eu

Galerie: